• Kunstenaar / stam

Privacybeleid

Privacybeleid van ArtisTec

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website, elke transactie, mededeling aan derden en hieruit voortvloeiende overeenkomsten.  ArtisTec respecteert de privacy van alle gebruikers van de website en haar klanten.

Doelstelling van het gebruik

Uw persoonlijke gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van ArtisTec BV . De verantwoordelijke hiervoor is ArtisTec BV,  Prins Bernhardstraat 82, 3466 LV, Waarder, Nederland.

Gegevens die we verzamelen betreft informatie die u ons geeft (door het invullen van formulieren of door correspondentie met ons, waaronder uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, financiële informatie) en informatie die wij automatisch verzamelen over u van bezoeken aan onze site. Uw gegevens worden gebruikt om te beoordelen, aangaan en uitvoeren van de leveringsovereenkomst en de klantrelatie, waaronder de uitvoering van marketing activiteiten door ArtisTec BV en voor de naleving van wettelijke verplichtingen en de wet te beheren.

U hebt het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens niet te gebruiken voor  marketingdoeleinden.  Als u bezwaar heeft tegen het verstrekken van uw adresgegevens aan derden, geen commerciële aanbiedingen wenst te ontvangen van ArtisTec BV, of als u toegang tot uw persoonlijke gegevens nodig heeft, dan kunt u contact met ons opnemen via ArtisTec BV, Prins Bernhardstraat 82, 3466 LV Waarder, Nederland.

Door het gebruik van onze website geeft u toestemming voor het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens op de wijze zoals hieronder uiteengezet . ArtisTec verzamelt en gebruikt bepaalde soorten persoonlijke informatie over mensen (betrokkenen) met wie het gaat om te kunnen werken. Dit betreft informatie over huidige, voormalige en toekomstige werknemers, leveranciers, studenten, bezoekers en anderen met wie wordt gecommuniceerd.

Voorbeelden van persoonlijke informatie zijn namen, foto's, contactgegevens, geslacht en leeftijd. Bovendien moet  af en toe worden voldaan aan wettelijk verplichtingen om bepaalde soorten persoonlijke informatie te verstrekken aan de overheid.

Persoonlijke gegevens worden door ArtisTec correct behandeld, ongeacht hoe het deze zijn verzameld, opgeslagen en gebruikt - hetzij op papier, elektronisch of vastgelegd op andere media .

De algemene privacy beginselen vereisen dat persoonlijke gegevens:

ArtisTec  zal, door het goede en consistente beheer en de toepassing van de controles :

ArtisTec zal ervoor zorgen dat medewerkers en externe partijen zich eveneens aan deze principes zullen houden.